Zveme Vás na diskuzní fórum "Protikorozní ochrana při výstavbě plynovodů"

PKO web

Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů 2022

se uskuteční: 31. března 2022, 8:45 hod • ON-LINE prostřednictvím aplikace MS Teams

Diskuzní fórum je určeno pro technické a provozní pracovníky plynárenských společností, zástupce stavebních společností, zástupce projektových a konzultantských firem.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování diskuzního fóra. Diskuzní fórum získalo v rámci systému odborného plynárenského vzdělávání 2 body. V programu celoživotního vzdělávání ČKAIT je akce hodnocena 1 kreditem. Pořádáno ve spolupráci s Českým plynárenským svazem.

Přihlašovací údaje k on-line kurzu, na který je potřeba se předem registriovat na e-mail: vzdelavani@cgoa.cz, budou zaslány po provedení registrace.

Pozvánka a program: zde

Přihláška: zde

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. je hlavním partnerem tohoto fóra

 

 

 

 

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde