Připojení k distribuční soustavě

Domácnosti a podnikatelé

Zákazníkem kategorie maloodběr nebo domácnost se rozumí fyzická či právnická osoba, jejíž roční odběr plynu v odběrném místě nepřesahuje 630 MWh.

Více →

Střední odběratel a velkoodběratel

- Zákazníkem kategorie Střední odběratel se rozumí fyzická či právnická osoba, jejíž roční odběr plynu v odběrném místě dosahuje alespoň 630 MWh a nepřesahuje 4 200 MWh.
- Zákazníkem kategorie Velkoodběratel se rozumí fyzická či právnická osoba, jejíž roční odběr plynu v odběrném místě je vyšší než 4 200 MWh.

Více →

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde