Domácnosti a podnikatelé

Zákazníkem kategorie maloodběr nebo domácnost se rozumí fyzická či právnická osoba, jejíž roční odběr plynu v odběrném místě nepřesahuje 630 MWh.

Pro připojení nového odběrného místa  nebo v případě změny na stávajícím odběrném místě je nutné vyplnit a podat příslušnou žádost o připojení k distribuční soustavě.

V případě žádosti o připojení neplynofikovaného objektu (pozemku) vždy přiložte plánek nebo situaci (pokud možno v měřítku) s vyznačením návrhu místa připojení a hranice předmětného objektu (pozemku), s upřesněním čísel sousedních objektů nebo parcel a  názvů přilehlých ulic (pokud existují), ze kterého bude patrná lokalizace požadovaného odběrného místa.

Žádost o připojení DOM
Žádost o připojení MO

 

Podání

Připojení k soustavě – Žádost o připojení k distribuční soustavě kategorie MO a DOM je možné podat elektronicky zde:
Elektronické podání žádosti o připojení k distribuční soustavě kategorie MO a DOM

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde