V plynárenství se potkává geopolitika s byznysem

V plynárenství se potkává geopolitika s byznysem

Ve dnech 18.–19. září se v Brně konala již tradiční 23. konference EGÚ Brno Energetika 2019 – Revoluce nebo evoluce?, na které vystoupili se svými příspěvky i dva vrcholní představitelé Českého plynárenského svazu. Předseda Rady ČPS a předseda představenstva Pražské plynárenské Distribuce Martin Slabý na konferenci zejména zdůraznil, že zemní plyn v příštích třiceti letech neztratí své místo a bude důležitou součástí bezpečného energetického mixu České republiky, včetně rostoucího podílu v teplárenství. Taktéž představil připravenost českého plynárenství podílet se na rozvojových projektech v oblasti většího využití vodíku a biometanu v plynárenské soustavě.

Více se můžete dočíst zde

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde