Systém managementu hospodaření s energií jsme obhájili již po páté

ISO web

Vážení obchodní partneři, spolupracovníci,

s radostí Vám oznamujeme, že společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., již po páte za sebou obhájila certifikát "MANAGEMENT HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ" /ČSN EN ISO 50001:2019/.

V našem případě je rozsah certifikace pro "Management využití energie pro předávací a regulační stanice a s tím spojené obslužné systémy" jasným signálem, že si jako společensky odpovědná firma uvědomujeme nutnost ochrany životního prostředí a jako společnost zodpovědná za distrubuční služby vedeme vždy své firmení záměry s ohledem na zvyšování energetické hospodárnosti.

Ing. Martin Slabý

předseda představenstva společnosti

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde