Sdělení obchodníkům s plynem

Praha

Vážení obchodní partneři,
 
jakožto provozovatel distribuční soustavy bychom Vás rádi ujistili, že kromě připravenosti primárně zajišťovat bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy v této mimořádné situaci, se aktivně zabýváme i Vašimi požadavky na řešení problémů Vašich zákazníků v souvislosti s omezeními, vyvolanými pandemií COVID-19.
Navzdory tomu, že se jedná o komplexní problematiku, pro kterou dnešní právní úprava nenabízí řešení, započali jsme aktivní diskuze s orgány státní správy a dalšími infrastrukturními provozovateli. O výsledku jednání Vás budeme neprodleně a transparentně informovat.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde