Sdělení obchodníkům s plynem

Praha

Vážení obchodní partneři,

v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky a zákazu volného pohybu osob v souvislosti s šířením nákazy koronavirem vám zasíláme aktuální přehled přijatých opatření:

1/ Od 13. 3. 2020 jsou uzavřena pro osobní návštěvu všechna pracoviště společnosti PPD, a.s. Podrobnější informace naleznete zde.

2/ Do odvolání byly pozastaveny servisní práce v odběrných místech spojené s výměnou měřicího zařízení k úřednímu ověření (cejchovní výměny), plombováním a práce v odběrných místech vyvolané distributorem.

3/ Do odvolání zastavujeme fyzické provádění odečtů. Budeme se snažit kontaktovat zákazníky SMS/e-mailem s maximální snahou získat samoodečet. Pokud se nám odečet nepodaří získat, bude proveden odhad spotřeby. Navazující proces fakturace bude probíhat bez omezení. Samoodečty mohou zákazníci předávat formou emailu, nebo webového formuláře na: odecty@premereni.cz nebo www.premereni.cz - sekce samoodečet měřidel. Dále je možné, pokud Vám tyto samoodečty zákazníci nahlásí, předat nám je prostřednictvím našeho portálu (zadání samoodečtu/mimořádné fakturace) v přiloženém souboru nám namísto současných kódů 02 a 09 doplňte kód 01.

4/ Opětovně si Vás dovolujeme požádat o zvážení zasílání požadavků na ukončení/přerušení distribuce z důvodu neplacení.

5/ Ostatní požadavky vyžadující zásah technika v odběrném místě (Žádost o rezervaci distribuční kapacity - nový odběr a Žádost o ukončení distribuce plynu - ukončení odběru) zasílejte pouze v nejnutnějších případech. I nadále platí spolu s žádostí zaslat aktuální kontakt na zákazníka z důvodu ověření aktuální situace v místě odběru (např. nařízená karanténa).

6/ Od 16. 3. 2020 omezujeme počet plánovaných odstávek plynu. Aktuální informace naleznete zde.

Uvedená opatření směřují k omezení pohybu našich pracovníků v terénu jen na nejnutnější úkony, minimalizaci kontaktu se zákazníky a tím zamezení dalšího šíření nákazy.

Děkujeme za spolupráci.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde