Rekostrukce plynovodu Janáčkovo náb., Vítězná, Zborovská - Praha 5

Vítězná

Z důvodu plánovaných stavebních prací na rekonstrukci plynovodu dojde od 1.8 do 29.8. 2020 k dopravním omezení v ul. Janáčkovo nábřeží, Vítězná a Zborovská.

Nezbytná opatření spočívají především v lokálních záborech komunikace, chodníků, zón určených pro parkování rezidentů a návštěvníků. V této oblasti je potřeba dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na pohyb pracovníků stavby, stavební techniky a dodržovat upravené dopravní značení.

Veškeré naše práce jsou předem pečlivě plánovány v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem dopravy MČ Prahy 5, Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty.

Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí. Důvodem plánovaných oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Detail dopravích omezení naleznet zde:

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde