Rekonstrukce plynovodu v ul. U Akademie a okolí - Praha 7

U Akademie etapizace

Dopravní omezení při stavebních úpravách plynovodu v ulici U Akademie a okolí - Praha 7

Vážení obyvatelé Prahy 7,

dovolte nám, abychom vás touto cestou informovali o zahájení plánovaných stavebních úprav plynovodu v ul. U Akademie a nejbližším okolí, které budeme realizovat od 20.6. do 1.8.2022.
Stavební práce budou mít vliv na částečné omezení provozu a parkovacích zón v ulicích: Ovenecká, Malířská, Sochařská, Kamenická a Nad Královskou oborou.

Plánované práce jsou prováděny v rámci širší koordinace s ostatními správci sítí, přičemž cílem je zajistit bezpečné a plynulé dodávky plynu nejen do této oblasti MČ Prahy 7, ale také připravit podmínky pro budoucí plánovanou celkovou revitalizaci dotčeného území. Při plánování prací spolupracovala Pražská plynárenská Distribuce se všemi dotčenými subjekty, zejména pak s orgány státní správy a místní samosprávy, s cílem eliminovat negativní dopady v místě výstavby.

Přestože byla přijata řada doprovodných opatření, nelze se bohužel některým omezením vyhnout. Mezi tato omezení patří i omezení v oblasti dopravy, kde je nutno počítat s následující dočasnou dopravní úpravou:

Stavební práce budou zahájeny v ulici U Akademie a z části zasáhnou i do ulice Kamenická. Zde dojde v průběhu výstavby k postupnému jednostrannému omezení možnosti parkování, přičemž v závěrečné fázi této etapy výstavby bude znemožněn průjezd do ulic Malířská a Sochařská. S dalším postupem prací budou obě tyto (původně jednosměrné) ulice zobousměrněny, což vyvolá nutnost dočasného zrušení některých parkovacích míst. Následně se stavební práce přesunou na křižovatku ulic Nad Královskou oborou a Ovenecká, přičemž dojde k uzavření průjezdu do ulice Nad Královskou oborou. V zájmu zajištění dopravní obslužnosti bude i zde uplatněn obousměrný  provoz s dopadem na možnosti užití parkovacích míst.

Odběratelé plynu u nichž případně dojde ke krátkodobému omezení byli s předstihem informováni o konkrétních termínech včetně uvedení kontaktů, na které se mohou obrátit s případnými dotazy.

Pro další upřesnění můžete využít také naše kontaktní centrum na www.ppdistribuce.cz
Omlouváme se vám za případné obtíže spojené s realizací této stavby a předem děkujeme za poskytnutí nezbytné součinnosti a ohleduplnosti.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde