Rekonstrukce plynovodu v ul. Poděbradská - Praha 9

Podebradska

Od 1.4.2020 probíhají plánované stavební práce na rekonstrukci plynovodu v ulici Poděbradská (Praha 9). V průběhu prací, které jsou rozdělené do několika etap a probíhat budou až do září 2020, bude ulice Poděbradská směrem do centra obousměrná v úseku od ulice Podkovářská po ulici Na Obrátce.

Dopravní obsluha všech objektů dotčených tímto dopravním omezením bude zachována. Za tímto účelem bylo instalováno odpovídající dopravní značení, včetně informačních cedulí. Dopravní omezení MHD se nepředpokládá v výjimkou přemístění výstupní zastávky (točna) v Hloubětíně.

Stavba je rozdělena do 11 dílčích etap, aby dopady na průjezdnost dopravy byly pokud možno co nejmenší.

Veškeré naše práce jsou předem pečlivě plánovány v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem dopravy MČ Prahy 9, Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty.

Omlouvám se za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí. Důvodem plánovaných oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde