Rekonstrukce plynovodu v ul. Poděbradská - Praha 9

PPDistribuce

Realizace výměny páteřního středotlakého plynovodu v ul. Poděbradská (Praha 9) zahajujeme 4.4.2019 a termín dokočení první části prací je plánován do 25.5.2019. Přes veškerou naší snahu minimalizovat dopady na každodenní život občanů v Praze a také dopravu se nelze vyhnout dopravnímu omezení ve zmíněné lokalitě.

Jedná se především o úplnou uzavírku ul. Poděbradská z centra ve směru na Černý most v úseku: Českomoravská - Podkovářská. Další práce, která budeme realizovat také v tomto roce již nebudou mít na omezení dopravy takový dopad.

Objízdná trasa je vedena přes ulici Freyovu a Kolbenovu, ve směru do centra bez omezení.

Rekonstrukce plynovodu provádíme v koordinaci před plánovanou realizací nových povrchů vozovky, které bude provádět TSK.

Omlouvám se za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí. Jejím cílem je zajištění bezpečného a plynulého provozu plynovodní distribuční sítě v Praze.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Pro podrobnější informace sledujte také webu MČ Prahy 9 zde.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde