Rekonstrukce plynovodu v ul. Pod Krejcárkem - Praha 3

PPDistribuce

V souvislosti s plánovanou opravou páteřního plynovodu dojde v první etapě od 23.4. - 10.6. 2019 ke kompletní uzavírce ulice Pod Krejcárekem (Praha 3) od Ohrady ke křížení s ulilcí Pod plynojemem. Průjezd stavbou bude umožněn pouze pro MHD, nedojde tedy k omezení běžných spojů.

Důvodem plánovaných oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Přes veškerou naši snahu, aby se tato nezbytná rekonstrukce dotkla Vašeho každodenního života co nejméně, nelze se vyhnout některým omezením, která s touto výstavbou souvisí.
Přestože budou během výstavby užity moderní bezvýkopové technologie, čímž se významně sníží nároky na přesun stavebních hmot a s tím související negativní dopady na životní prostředí, nelze se vyhnout nezbytným dopravním omezením na dotčené komunikaci a okolí.

Veškeré naše práce jsou pečlivě plánovány v  součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem dopravy MČ Prahy 3 a 9, Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty. Navržená dopravně inženýrská opatření preferují potřebu zachování dostupnosti městské hromadné dopravy (autobus, linka číslo 136) a zajištění místní dopravní obsluhy. Dále zahrnují dopravní změny v oblasti mezi ulicemi Na Balkáně, Na vrcholu a Koněvova , které vedou k zamezení zahuštění dopravy v této oblasti.

Za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí se omlouváme, při jejím plánování jsme na Vás mysleli a snažili se o maximální ohleduplnost.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Další infromace sledujte také na webu MČ Prahy 3 zde.

Aktualizace:

  • 23/4/19 - Práce zahájeny podle plánu. K úplné uzavírce ulice Pod Krejcárkem dojde až od 28.4., důvodem jiné technické řešení oprav.

Info cedule

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde