Rekonstrukce plynovodu v ul. Novovysočanská /úsek Pod plynojemem - Spojovací/

PPDistribuce

V souvislosti s plánovanou opravou páteřního STL plynovodu a přípojek, který se nachází pod silničním tělesem ulice Novovysočanská a bude probíhat v několika etapách až do 29.10. 2019, dochází k dopravnímu omezení:

  •  V první fázi prací od 8.6. do 29.6. 2019 dochází ke zjednosměrnění ulice Novovysočanská ve směru z Ohrady na Spojovací (Praha 9), tedy v opačném směru od ul. Skloněná  k ul. Pod plynojemem je Novovysočanská neprůjezdná! Průjezd BUS MHD bude umožněn v obou směrech, nedojde tedy k omezení běžných spojů.
  • Od 29.6. do 22.8. 2019 je provoz v ulici Novovysočanská veden výhradně jednosměrně, průjezdný od ulice Pod plynojemem. Autobusová doprava směrem od ul. Spojovací na Ohradu je vedena po objízdné trase.

Důvodem plánovaných oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Přes veškerou naši snahu, aby se tato nezbytná rekonstrukce dotkla každodenního života co nejméně, nelze se vyhnout některým omezením, která s touto výstavbou souvisí.
Přestože budou během výstavby užity moderní bezvýkopové technologie, čímž se významně sníží nároky na přesun stavebních hmot a s tím související negativní dopady na životní prostředí, nelze se vyhnout nezbytným dopravním omezením na dotčených komunikaci a okolí.

Veškeré naše práce jsou pečlivě plánovány v  součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem dopravy MČ Prahy 9, Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty.


Za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí se omlouváme, při jejím plánování oprav jsme se  snažili o maximální ohleduplnost.


Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.


Další infromace sledujte také na webu MČ Prahy 9 zde.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde