Rekonstrukce plynovodu v ul. Francouzská a okolí /Praha 2/

PPDistribuce

V souvislosti s rekonstrukcí plynovodu v ul. Francouzská a také přilehlém okolí (Praha 2), kde staré zkorodované NTL potrubí a domovní přípojky nahrazujeme novým plastovým, dochází od 25.7. do 2.8. 2019 k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Náměstí Míru – Koh-i-noor.

V trase Koh-i-noor – Vršovické náměstí – Náměstí Míru – I. P. Pavlova je zavedena náhradní autobusová doprava (v denním provozu linka číslo X22 a v nočním provozu linka číslo X97). Dále dochází ke změně vedení tramvajových linek 6, 13, 22, 97 a 99. Pro linku číslo 135 se přemisťuje zastávka Náměstí Míru (směr Chodov) na jižní okraj náměstí Míru před křižovatku s Americkou ulicí do dočasně zřízené zastávky linky číslo X22.

Dopravní podnik provádí k těmto změnám informační kampaň jak na dotčených zastávkách, tak hlášením v metru a na dalších linkách MHD. Podrobnější informace naleznete zde.

Kromě omezení tramvajového provozu přináší práce také dopravní omezení v podobě uzavření jízdních průhů v obou směrech od křížení ul. Francouzská/Jana Masaryka ke křížení Francouzská/Slovenská. Zde je provoz veden po kolejích a je řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace. Veškeré dopravní změny jsou na místě vyznačeny, věnujte však přesto zvýšenou pozornost při pohybu v této oblasti z důvodu výskytu stavební techniky.

Přestože budou během výstavby užity moderní metody reparace potrubí, čímž se významně sníží nároky na přesun stavebních hmot, a tím i související negativní dopady na životní prostředí a prašnost, nelze se vyhnout nezbytným omezením motoristů a chodců na stavbou dotčených komunikacích.

V součinnosti s Městskou částí Prahy 2, Policií ČR a dalšími subjekty, je naší snahou zajistit potřebnou dopravní obslužnost. Navržená dopravně inženýrská opatření preferují potřebu zachování dostupnosti městské hromadné dopravy (tramvaje, autobus) a dále zajištění místní dopravní obsluhy.

Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí. Jejím cílem je zajištění bezpečného a plynulého provozu plynovodní distribuční sítě v Praze.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde