Rekonstrukce plynovodu v ul. Dukelských hrdinů a okolí

PPDistribuce

Od 8.6. 2019 zahajujeme práce na výměně plynovodu v ul. Dukelských hrdninů (Praha 7). Staré zkorodované potrubí se bude nahrazovat novým plastovým. Důvodem této opravy je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Během realizačních prací dojde k výměně více jak 1000 m páteřního řadu plynovodu, včetně jednotlivých plynovodních přípojek k bytovým a administrativním budovám.

Realizace je plánována na období 8.6. – 10.9. 2019 s tím, že práce jsou rozděleny do několika etap. Přes veškerou naši snahu, aby se tato nezbytná rekonstrukce dotkla každodenního života co nejméně, nelze se vyhnout některým omezením, která s touto výstavbou souvisí.

Největšími zásahy budou omezené parkování před Úřadem Městské části Prahy 7 v období od 16.7. do 25.7.2019 a uzavření cca 100 metrů jednoho jízdního pruhu  v Kostelní ulici v čase od 4.8. do 30.8.2019.

Přestože budou během výstavby užity moderní „bezvýkopové“ metody reparace potrubí, čímž se významně sníží nároky na přesun stavebních hmot, a tím i související negativní dopady na životní prostředí a prašnost, nelze se vyhnout nezbytným omezením motoristů a chodců na stavbou dotčených komunikacích.

V součinnosti s Městskou částí Prahy 7, Policií ČR a dalšími subjekty, je naší snahou zajistit potřebnou dopravní obslužnost. Navržená dopravně inženýrská opatření preferují potřebu zachování dostupnosti městské hromadné dopravy (tramvaje, autobus), která nebude po celou dobu našich prací nijak omezena, a dále zajištění místní dopravní obsluhy.
Přijatá opatření budou průběžně vyhodnocována a eventuálně upravena dle aktuální dopravní situace.

Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí. Jejím cílem je zajištění bezpečného a plynulého provozu plynovodní distribuční sítě v Praze.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde