Rekonstrukce plynovodu v ul. Chodovská - směr z centra /AKTUALIZACE od 3.8.//

PPDistribuce

Od 22.6. 2019 realizujeme  další etapu výměny páteřního  plynovodu v ul. Chodovská - Praha 4, ve směru z centra na D1 v úseku od Kauflandu ke křížení s Jižní spojkou, který je uložen v tělese ulice Chodovská.

Od 3.8. dochází k většímu omezení dopravy než v předchozích etapách prací:

  • 3.8. - 23.8. bude provoz veden jedním jízdním pruhem po tramvajovém tělese ve směru z centra na D1
  • 24.8. - 1.9. bude provoz veden jedním jízdním pruhem v obou směrech (jak z centra, tak do centra) po tramvajovém tělese
  • 2.9. - 27.9. bude provoz veden jedním jízdním pruhem  po tramvajovém tělese ve směru z centra

Rekonstrukce plynovodu provádíme v koordinaci s plánovanou obnovou dalších sítí a před plánovanou realizací nových povrchů vozovky, které bude v dalším období provádět TSK.

Práce na ulici Chodovská probíhají již od dubna 2019 a jsou záměrně rozděleny do několika etap, aby dopad prací pro dopravu a dotčené území byl pokud možno co nejmenší. O dalších omezeních Vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.

Veškeré naše práce jsou pečlivě plánovány v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem dopravy MČ Prahy 4, Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty. Přes veškerou naší snahu minimalizovat dopady na každodenní život občanů v Praze a také dopravu se však nelze vyhnout dopravnímu omezení ve zmíněné lokalitě.

Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí. Jejím cílem je zajištění bezpečného a plynulého provozu plynovodní distribuční sítě v Praze.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde