Rekonstrukce plynovodu v ul. Chodovská - Praha 4

PPDistribuce

Od 23.4. 2019 zahajujeme realizaci výměny páteřního  plynovodu v ul. Chodovská (Praha 4). V souvislosti s tím dojde částečné uzavírce ulice v rozsahu obou jízdních průhů ve směru do centra s tím, že jeden jízdní pruh bude zachován a veden po tramvajové trati. Dokončení prací plánujeme do 14.6.2019.

Rekonstrukce plynovodu provádíme v koordinaci s plánovanou obnovou dalších sítí před plánovanou realizací nových povrchů vozovky, které bude provádět TSK.

Práce na ulici Chodovská budou dále probíhat dále až do konce srpna a jsou záměrně rozděleny do několika etap, aby dopad prací pro dopravu a dotčené území byl pokud možno ce nejmenší. O dalších omezeních Vás budeme včas infromovat na našich webových stránkách.

Veškeré naše práce jsou pečlivě plánovány v  součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem dopravy MČ Prahy 4, Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty. Přes veškerou naší snahu minimalizovat dopady na každodenní život občanů v Praze a také dopravu se však nelze vyhnout dopravnímu omezení ve zmíněné lokalitě.

Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí. Jejím cílem je zajištění bezpečného a plynulého provozu plynovodní distribuční sítě v Praze.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Detail dopravních opatření:

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde