Rekonstrukce plynovodu na Praze 7

Kostelni web

Vážení obyvatelé Prahy 7,

dovolte nám, abychom vás touto cestou informovali o zahájení plánovaných rekonstrukcích plynovodu na Praze 7.

  • 26.9. zahajujeme práce v ul. Kostelní, které pak budou pokračovat v ul. U Letenského sadu, Letohradská, Ovenecká a okolí. Dokončení prací v této oblasti včetně dokončení finálních povrchů je plánováno do 16.11.2022.
  • 29.9. zahujeme práce v ul. U Uranie v úseku Jankovcova x Na Maninách x Parního mlýna a následně pak v ul. V Háji, U Průhonu a okolí. Dokočnení prací v této oblasti včetně dokončení finálních povrchů je plánováno do 3.11.2022.

Veškeré naše práce jsou předem pečlivě plánovány v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem dopravy MČ Prahy 7, Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty.

Přestože byla přijata řada opatření ke snížení dopadů stavebních prací, nelze se bohužel vyhnout některým lokálním omezením. Nezbytná opatření spočívají především v lokálních záborech komunikace, chodníků, zón určených pro parkování rezidentů a návštěvníků. V této oblasti je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti s ohledem na pohyb pracovníků stavby, stavební techniky a dodržovat upravené dopravní značení.

Odběratelé plynu u nichž případně dojde ke krátkodobému omezení dodávek plynu byli s předstihem informováni o konkrétních termínech včetně uvedení kontaktů, na které se mohou obrátit s případnými dotazy.

Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s touto nezbytnou rekonstrukcí. Důvodem plánovaných oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Pro další upřesnění můžete využít také naše kontaktní centrum na www.ppdistribuce.cz

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde