Rekonstrukce plynovodu Jankovcova x Dělnická x Libeňský most -Praha 7

Jankovcova

Z důvodu plánovaných stavebních prací na rekonstrukci plynovodu dojde od 3.8 do 5.9. 2020 k omezení dopravy v křižovatce ul. Jankovcova x Dělnická x Libeňský most. Detail dopravího omezení

Dopravní omezení dotčené křižovatky:

=> Libeňský most ve směrem Jankovcova - uzavřen odbočovací pruh do Jankovcovy

=> ul. Jankovcova - zábor jednoho jízdního pruhu

Na každém rameni křižovatky bude zachován obousměrný provoz v samostatném jízdním pruhu včetně tramvají.

V dalších etapách v průběhu srpna - září práce pokračují ul. Jankovcova (od. Libeňského mostu) do Varhulíkové. Práce budou také probíhat v  ul. Přístavní (v úseku Jankovcova - V Háji) a křižovatky Jankovcova x Přívozní. Nezbytná opatření spočívají především v lokálních záborech komunikace, chodníků, zón určených pro parkování rezidentů a návštěvníků.

Veškeré naše práce jsou předem pečlivě plánovány v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem dopravy MČ Prahy 7, Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty.

 

Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí. Důvodem plánovaných oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde