Rekonstrukce plynovodu Argentinská a okolí - Praha 7

Argentinská

Z důvodu plánovaných stavebních prací na rekonstrukci plynovodu dojde od 11.7. do 23.7. 2020 k výraznému omezení dopravy v ul. Argentinská na Praze 7. V průběhu prací bude doprava v dotčeném úseku Jateční - Dělnická vedena pouze jedním jízdním pruhem v každém směru. Vjezd do Tusarovy ul. z Argentinské bude zakázán, ale  umožněn bude po vyznačené objízdné trase. V této oblasti je potřeba počítat se zhoršením dopravní situace a pokud můžete, zvolte jinou objízdnou trasu.

Provoz MHD v této oblasti nebude omezen a dojde pouze k lokálnímu omezení parkovacích zón.

Veškeré naše práce jsou předem pečlivě plánovány v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem dopravy MČ Prahy 7, Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty.

Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí. Důvodem plánovaných oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde