Připravenost společnosti na GDPR

PPDistribuce

Dne 25. května 2018 nabylo napříč Evropskou unií účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., je připravena plnit požadavky příslušných ustanovení tohoto právního předpisu a důsledně respektovat a chránit osobní údaje uživatelů distribuční soustavy, svých obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává. 

  • Jako provozovatel distribuční soustavy jsme pověřeni některými úkoly za účelem naplnění základních požadavků provozování distribuční soustavy, zejména požadavku bezpečnosti a spolehlivosti. Osobní údaje tudíž zpracováváme především pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu a pro účely plnění právních povinností plynoucích hlavně z energetického zákona a prováděcích předpisů.
  • Mezi naše průběžné iniciativy v rámci GDPR patří zejména:

-    přezkum a aktualizace zásad a postupů v souladu s GDPR,
-    přezkum a přepracování informací o zpracování osobních údajů,
-    přezkum právních základů pro zpracování a zavedení odpovídajících mechanismů za účelem řádného plnění GDPR,
-    dokumentování našich činností souvisejících se zpracováním osobních údajů ve formě záznamů o činnostech zpracování,
-    zajištění školení našich zaměstnanců pro získání odpovídající úrovně povědomí o ochraně osobních údajů,
-    přijetí bezpečnostních opatření zajišťujících ochranu osobních údajů, které zpracováváme,
-    přezkum a aktualizace závazků s našimi smluvními partnery, u kterých dochází k předávání osobních údajů,
-    nastavení lhůt pro uchovávání osobních údajů, které zpracováváme, atd.

Jako součást závazku důsledně respektovat a chránit osobní údaje jsme přijali vnitřní směrnici o ochraně osobních údajů, která mj. stanovuje postup a způsoby zákonného zpracovávání osobních údajů, pravidla o ochraně osobních údajů před jakýmkoli neoprávněným, protiprávním či náhodným přístupem ze strany neoprávněných osob či jiným zneužitím a vytváří nové role a kompetence odpovědných osob.

  • O účelech, rozsahu a podmínkách zpracovávání osobních údajů Vás informujeme v dokumentu Informační memorandum dostupném na www.ppdistribuce.cz (zde) a dále na vyžádání v sídle naši společnosti. Případné dotazy rádi zodpovíme, kontaktovat nás můžete:

- prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky: w9qfskt
- osobně v našich obchodních kancelářích
- poštou na adresu U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Nepodaří-li se Vám vyřešit Vaši záležitost prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@ppdistribuce.cz.
 

  • V souhrnu vnímáme dodržování GDPR jako průběžný závazek, který vyžaduje, abychom neustále monitorovali a v případě potřeby aktualizovali naše zásady a procesy při zpracovávání osobních údajů.

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde