!! Případně nařízenou karanténu hlašte vždy v předstihu !!

PPD

Pražská plynárenská Distribuce žádá zákazníky, aby vždy v předstihu -  již při sjednávání poskytovaných služeb nebo pohotovostních zásahů prostřednictvím linky 1239 bezodkladně informovali o případné nařízené karanténě své osoby nebo i případných dalších osob v objektu, kterých by se zásah týkal.

Pražská plynárenská Distribuce v rámci současné složité situace související se šířením koronaviru podniká veškeré kroky a opatření k tomu, aby byla dodávka zemního plynu pro veřejnost zajištěna v plném rozsahu a bez jakýchkoli komplikací. K tomu je však, mimo jiné, bezpodmínečně nutné zajistit i ochranu pracovníků, kteří provoz distribuční soustavy v terénu a u zákazníků zajišťují a v případě zásahu u zákazníka v karanténě zvolit tomu odpovídající prostředky a řešení.

V souvislosti s výše uvedeným požadujeme potvrzení tohoto prohlášení.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde