PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S MOŽNÝM ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

praha

Vážení obchodní partneři, zákazníci a spolupracovníci,
 
v souvislosti s aktuální situací vyvolanou šířením koronaviru považujeme za důležité ujistit Vás o tom, že jsme přijali a dále přijímáme účelná preventivní opatření:

Naším prvořadým úkolem je zajištění bezpečných a stabilních dodávek zemního plynu na území hl. města Prahy a okolí, které jsme připraveni zajistit také v případných krizových situacích.

Přijímáme preventivní hygienická opatření na pracovištích podle doporučení státních orgánů a zpřísněná opatření na pracovištích, která to vyžadují.

Apelujeme na naše zaměstnance, aby se vyvarovali zahraniční dovolené či výjezdu do zahraničí v jakékoliv délce pobytu za současné situace, zejména se však vyhýbali exponovaným oblastem.

Ukládáme zaměstnancům, kteří se vracejí z dovolených a cest v zahraničí, odpovídající karanténní opatření.

Informujeme naše zaměstnance jak postupovat v případě, že se u nich projeví některé z příznaků chřipkového onemocěnění/koronaviru anebo v případě, kdy se setkali s někým, kdo se v zasažené oblasti vyskytoval.

 

Omezujeme hromadná pracovní setkání, porady a neúčastníme se žádných školení, konferencí nebo jiných setkání, kde lze předpokládat větší shromáždění osob.

Sledujeme a vyhodnocujeme aktuální vývoj situace; informujeme naše zaměstnance a připravujeme se na možné zpřísnění preventivních opatření.

Věříme a děkujeme, že i Vy dodržujete veškerá doporučená preventivní opatření k ochraně zdraví a nešíření epidemie.
 

 

Vedení společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde