Přejděte na plyn bez komplikací

plynoveteplarny

Odklon od tuhých paliv je realitou a zemní plyn je nezbytným zdrojem pro zajištění budoucích energetických potřeb nejen v Praze, České republice, ale i v celé Evropské unii. Jeho využití je zásadní pro splnění emisních cílů, stejně jako pro zajištění bezpečného a ekologického zásobování energií.

Pokud se chcete dozvědět více o výhodách zemního plynu, jako zdroje pro centrální zásobování teplem, ať už jste zástupce měst a obcí nebo vlastník či manažer teplárny, poskytovatel služeb v energetice, navštivte nový informační portál Plynové teplárny.
Zjistíte, jaké jsou výhody přechodu na zemní plyn a kdo Vám s připojením k soustavě pomůže.

Partnerem portálu je také Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde