Pražská plynárenská Distribuce zvládla rok 2020 na výbornou!

PPDistribuce

V úterý 23.3.2021 valná hromada Pražská plynárenská Distribuce, a.s. schválila účetní závěrku za rok 2020. Stvrdila tím, že i přes veškeré překážky v nelehkém roce 2020 společnost PP Distribuce dostála svým závazkům vůči zákazníkům, obchodním partnerům a vlastníkovi. Podařilo se nám splnit  hospodářský výsledek ve výši 538,5 mil. Kč před zdaněním. Co je ale možná ještě významnější, přes věškeré obtíže se nezastavily opravy a investice do distribuční soustavy v Praze. Splnili jsme tím náš hlavní úkol - garantovat bezpečný a spolehlivý provoz  plynárenské sítě hlavního města Prahy.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde