Podporujeme/Pomáháme

turnaj PSPH

Pražský svaz pozemního hokeje uspořádal v neděli 11.10. 2020 "Pražská plynárenská Distribuce Přebor Prahy" v kategorii přípravka, tedy pro děti narozené v roce 2010 a mladší. Původně byl turnaj připravován pro 16 týmů žáků prvního stupně ZŠ  v rozdělení kluci/dívky. Nutnost dodržet veškerá opatření proti šíření covid-19 nakonec přinutila pořadatele rozdělit turnaj do dvou samostatných skupin (dopoledne kluci, odpoledne dívky) a zredukovat účast na 11 týmů. Ve finále pak bylo nezbytné ještě vyloučit přítomnost diváků, fanoušků a rodičů, aby byla dodržena všechna platná nařízení. Naštěstí po deštivé sobotě se počasí umoudřilo a děti předváděly kvalitní výkony. Radost ze hry, která byla na hráčích vidět byla zase odměnou pořadatelům.

Gratulujeme vítězům i organizátorům a jsme rádi, že i díky naší podpoře se turnaj mohl uskutečnit.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde