OPRAVENO/Poškození plynovodu vlivem stavebních prací jiné firmy - Kamýcká, Praha 6

obrázek Kamýcká

Dnes v 8.30 hod došlo k poškození plynovodu v důsledku prací prováděných cizí stavební společností v ul. Kamýcká /Praha 6 - Suchdol/. V důsledku úniku plynu z plynovodního potrubí a nutnosti zajištění bezpečnosti v okolí místa havárie došlo Policií ČR k uzavření ul. Kamýcká v obou směrech. Již v 11 hod se díky rychlému zásahu naší Pohotovosti podařilo únik plynu zastavit, obnovit provoz na této komunikaci a zahájit opravy plynovodního řadu. To vše bez odstávky odběrných míst na Suchdole.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde