Odběrná místa obchodníka One Energy & One Mobile a.s., mají opět přiřazen subjekt zúčtování

PPDistribuce

Pro odběrná místa obchodníka s plynem společnosti One Energy & One Mobile a.s., byl v systému operátora trhu OTE, a.s. pro období od 10.3.2018 přiřazen subjekt zúčtování. Riziko hrozícího neoprávněného odběru a ukončení dodávky plynu, o kterém jsme dotčené zákazníky informovali dopisem dne 26.2.2018, v tuto chvíli pominulo, uvedený dopis proto považujte za bezpředmětný.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde