Odběratelé plynu dostanou daňovou výhodu - snížené DPH za listopad a prosinec

PPDistribuce

Odběratelé plynu dostanou daňovou výhodu - snížené DPH za listopad a prosinec automaticky v rámci vyúčtování. Nemusí žádat o provedení mimořádných odečtů či fakturace.

Dne 20. října 2021 bylo ve Finančním zpravodaji zveřejněno rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty u dodání plynu a elektřiny v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 („Rozhodnutí“).

V návaznosti na dnes vydanou Informaci GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH, která detailně vysvětluje dopady Rozhodnutí na pravidelnou fakturaci, bychom rádi reagovali na dřívější informace ze strany médií, které odběratele plynu a elektřiny nabádali, aby si za účelem získání daňové výhody požádali o provedení mimořádné fakturace právě v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, případně aby si v tomto období předplatili zálohy na další měsíce.

!!! Zákazníci nemusí žádat o provedení mimořádných odečtů či fakturace, daňovou úsporu získají automaticky při následujícím vyúčtování! Zákazníkům v tomto ohledu doporučujeme, aby řádně uhradili zálohy na odběry plynu a elektřiny za listopad a prosinec. Při pozdní úhradě by totiž o výhodu plynoucí z Rozhodnutí mohli přijít !!! 

Prominutí daně z přidané hodnoty se projeví u všech zákazníků v okamžiku pravidelné fakturace bez ohledu na skutečnost, zda k pravidelné fakturaci dojde v průběhu listopadu a prosince 2021 či později. Rozhodnutí totiž osvobozuje od daně z přidané hodnoty zálohy na dodávky plynu a elektřiny uhrazené v listopadu a prosinci 2021. Dodávka plynu nebo elektřiny krytá zálohami s prominutou daní z přidané hodnoty bude i při fakturaci v roce 2022 reálně od daně z přidané hodnoty osvobozena.

Při mimořádném vyúčtování je výše úspory závislá na spotřebě, která bude před zahájením topné sezony nízká, což v mnoha případech povede ke vzniku přeplatků. U přeplatků se osvobození od DPH ovšem neuplatňuje. V takových případech by mohlo dokonce dojít k situaci, kdy by se zákazníkům vracely listopadové a prosincové zálohy, které jsou od DPH osvobozeny, čímž by zákazníci o úsporu na DPH mohli zcela přijít. Z těchto důvodů zákazníkům opětovně doporučujeme, aby řádně uhradili zálohy za listopad a prosinec 2021 a vyčkali na pravidelnou fakturaci, v rámci které jim bude úspora na DPH za listopad a prosinec 2021 řádně uplatněna.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde