Obnovujeme činnost cejchovní výměny domovních plynoměrů

plynomer

Od pondělí 11.5. 2020 znovu obnovujeme činnost cejchovní výměny domovních plynoměrů pro všechny kategorie odběratelů, tedy také pro dříve pozastavené kategorie maloodběr a domácnosti. O konkrétním termínu provedení cejchovní výměny plynoměru budou zákazníci písemně předem vyrozuměni „Oznámením o cejchovní výměně plynoměru”.

Pokud nás potřebujete v této záležitosti kontaktovat, použijte prosím přednostně kontakty uvedené na oznámení, které Vám bylo doručeno.
Ujišťujeme Vás, že naši pracovníci dodržují zvýšená hygienická opatření doporučená v souvislosti s onemocněním COVID-19 a žádáme Vás o dodržování stejných opatření s ohledem na naše pracovníky.
Pokud se plynoměr nachází v bytě, kde momentálně probíhá karanténa, žádáme Vás o dohodnutí náhradního termínu výměny plynoměru.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde