O společnosti

Kontaktní centrum

- kontaktní místa
- podatelna
- technická dokumentace
- kontakty a informace které poskytujeme na zákaznické lince

Více →

Společenská odpovědnost

- Protikorupční politika
- Etický kodex
- Etická linka

Více →

Dozorčí rada:

  • Ing. Martin Pacovský - předseda dozorčí rady
  • JUDr. Zuzana Chlupáčová - místopředsedkyně dozorčí rady
  • Michal Holeňa - člen dozorčí rady
  • Mgr. Pavel Křeček - člen dozorčí rady
  • doc. Ing. David Procházka, Ph.D. - člen dozorčí rady
  •  Ing. Jaroslav Vlk - člen dozorčí rady

Představenstvo:

  • Ing. Martin Slabý - předseda představenstva
  • Ing. Pavlína Kouřilová - místopředsedkyně představenstva
  • Ing. Jiří Sika - člen představenstva

 

Výroční zprávy

Veřejně dostupné informace o hospodaření společnosti.

Více →

Emise dluhopisů

Informace zveřejňované na základě zákona o dluhopisech a emisních podmínek sjednaných v souvislosti s vydáním dluhopisů společnosti.

Více →

Informace o volných pracovních pozicích naleznete ZDE.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

IČO: 27403505
DIČ: CZ27403505

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10356.

On-line odkaz na výpis z OR

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 6103692/0800
ID datové schránky: w9qfskt

Kontaktní centrum: provozní doba v pracovní dny 8 - 16 hod.

tel: +420 267 175 222; 272 766 700
E-mail:  info@ppdistribuce.cz

(Tato e-mailová adresa neslouží k zasílání žádostí o vydání závazného stanoviska, vyjádření k projektovým dokumentacím a k existenci sítí. Pro vyřízení těchto najdete informace zde)

Compliance manažer
Telefonní kontakt: +420 267 175 099
E-mail: etickalinka@ppas.cz

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde