Nově lze žádost o připojení podat také prostřednictvím e-portálu

e-portal

Žádost o připojení k distribuční soustavě kategorie MO a DOM

Od 28. 3. 2020 je možné podat Žádost o připojení k distribuční soustavě kategorie MO (maloodběratel) a DOM (domácnost) také prostřednictvím e-portálu,  který byl nově o tuto agendu rizšířen. O vyřízení žádosti je pak uživatel informován e-mailem a SMS s heslem ke stažení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě a technických podmínek připojení.

Uživatel se také může registrovat pro větší pohodlí při podávání dalších žádostí a práci se svými požadavky v rámci všech agend e-portálu.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde