Náš příspěvěk k revitalizaci Václavského náměstí

PPDistribuce

Počátkem letošního roku získala Praha 1 příslušná povolení, která byla nezbytná pro realizaci stavby „Revitalizace spodní části Václavského náměstí“. Tím byla odstartována přeměna jednoho z nejdůležitějších veřejných prostorů v Praze podle architektonického návrhu společnosti Cigler Marani Architects. Vlastní realizaci ovšem předcházela projekční fáze, jejíž počátek se datuje k roku 2005.

Revitalizace spočívá zejména v rozšíření chodníků ze štípané žulové a vápencové dlažby s bezbariérovým přístupem, výsadbou stromů, doplněním laviček a pítek na vodu. Nové uspořádání náměstí se samozřejmě dotklo i existujících podzemních sítí technické infrastruktury, které musí být přeloženy do nových tras tak, aby uvolnily prostor pro nové nadzemní objekty.

To se týkalo i plynárenských zařízení umístěných v komunikacích. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., v rámci projektování úzce spolupracovala s hlavním projekčním týmem a nominovala pro přeložky plynovodů a přípojek projektanta znalého dané problematiky. Finálním řešením, přemístění plynovodů a přípojek, je jejich umístění hlouběji pod zem a to přímo do kolektorů, které se nacházejí pod spodní částí Václavského náměstí.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., v rámci součinnosti s MHMP, zajišťuje komplexní provedení přeložek plynárenských zařízení v dané oblasti a byla jednou z prvních, kdo započal vlastní realizaci. Od půlky června do poloviny srpna bylo možné na Václavském náměstí vidět, jak v útrobách chodeb kolektorů zmizelo na 200 metrů ocelového potrubí pro nové plynovody a přípojky, které nahradily rozvody plynu v jedné polovině spodní části náměstí umístěné v chodníku. Druhá polovina náměstí bude stejným způsobem zrealizována během nadcházející zimy a to na základě koordinací s ostatními subjekty.

Pevně věříme, že se v budoucnu stejně aktivně zúčastníme revitalizace horní části Václavského náměstí a tím přispějeme k navrácení společenské funkce celého Václavského náměstí.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde