Moderní rekonstrukce VTL regulační stanice Libuš

MS Libuš

"VTL regulační stanice v Praze Libuši je velmi důležitým prvkem celého systému zásobování plynem v téhle části Prahy, propojuje náš dvojitý vysokotlaký okruh, který obepíná celou Prahu.

Přestavba regulační stanice Libuš patří do letošního investičního plánu, v rámci tohoto plánu bychom měli letos proinvestovat 750 mil. korun, což je částka zhruba odpovídajícím našim běžným ročním výdajům na investice, k tomu když přidáme nějakých 450 mil. na opravy, tak se dá říci, že Pražská plynárenská Distribuce každý rok investuje do obnovy distribuční sítě částku 1,2 mld. korun.

Plynovodní síť v Praze tímto způsobem postupně obnovujeme. Dá se říci, že na síti, která byla budována zejména v 70. A 80. letech už jsme dnes v přestavbách tak daleko, že více jak 2/3 sítě je již obnoveno. Převážně ocelové sítě jsou nahrazeny polyethylenovými, a tím se celá soustava stává bezpečnější a trvanlivější.", říká Martin Slabý, předseda představenstva PP Distribuce v TV reportáži.

Díky modernímu projekčnímu řešení montáž trvá jen několik dní, probíhá bez odstávky koncových zákazníků, a jen minimálně zatěžuje okolí. Projekt rekonstrukce probíhá v koordinaci s městskými společnostmi a umožní vybudování tramvajové trati, která propojí Modřany a Libuš.

Na celou reportáž se můžete podívat (zde).

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde