Kontrola těsnosti distribuční sítě NEPŘERUŠENA!

distrib soustava

Vážení zákazníci,
 
jednou z našich povinností k zajištění bezpečného a stabilního provozu distribuční soustavy na území hl. města Prahy a okolí je i pravidelná kontrola těsnosti plynovodní sítě. Tato činnost je zajišťována pravidelně prostřednictvím jedné ze společností koncernu PP a.s., společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.
I přes omezení některých činností a snížení osobních kontaktů s Vámi zákazníky tyto činnosti stále provádíme. S ohledem na platná vládní omezení v souvislosti se zamezením šíření koronavirové pandemie se Vás naši pracovníci pokusí nejprve předem kontaktovat telefonicky k domluvení termínu a způsobu provedení kontroly ve Vašem objektu/na Vašem pozemku.
 
Ujišťujeme Vás však, že všichni naši pracovníci jsou vybaveni ochrannými pomůckami a dodržují platná preventivní opatření k zamezení šíření koronavirové pandemie.
Pokud si budete chtít ověřit totožnost o oprávněnost jednotlivých pracovníků, kontaktujte prosím telefonicky či emailem naše zákaznické centrum. Kontakty naleznete na našich webových stránkách.
 
Děkujeme za pochopení
 
Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde