Jak se nám dařilo v roce 2018?

PPDistribuce

Během uplynulého roku 2018 se nám, Pražské plynárenské Distribuci, a.s., podařilo řádně plnit naši hlavní úlohu spolehlivého a bezpečného distributora zemního plynu v Praze a okolí pro naše zákazníky a obchodní partnery. Splnili jsme však i řadu dalších konkrétních úkolů, které jsme si na rok 2018 nastavili.

V údržbě a opravách jsme realizovali práce za více než 418 mil. Kč a dalších 745 mil. Kč jsme investovali do obnovy a rozvoje plynárenské infrastrukury, z toho více než 100 mil. Kč do vysokotlakých plynovodů, kde nejvýznamější a nejnáročnější stavbou byla výměna potrubí v Modřanech - Kamýku.

Pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu naší distribuční soustavy jsme zprovoznili záložní dispečink.

Pro širokou i odbornou veřejnost jsem na našich webových stránkách spustili interaktivní portál, který každému kdo potřebuje stavět poskytuje aktuální informace o umístění naší plynárenské infrastruktury.

S vědomím rostoucího rizika možných kybernetických útoků jsme se věnovali také posílení bezpečnosti IT systémů a podařilo se nám obhájit certifikát ISO 27001:2014 - Sytém řízení bezpečnosti informací. Na sklonku roku jsme také obhájili certifikaci energetického managementu podle normy  ISO 5001:2012.

Do roku 2030 chce Evropa snížit emise skleníkových plynů o 40% ve srovnání s rokem 1990, snížit energetickou náročnost o 32,5% a dosáhnout 32% podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Pro dynamické snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování účinnosti je zemní plyn neschůdnějším řešením jak technicky tak i ekonomicky.
Do příštích let proto plynárenství hledím optimisticky.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde