Informace pro zákazníky, jejichž dodavatel plynu pozbyl možnost dodávat plyn

PPDistribuce

Obecné informace pro zákazníky, jejichž dodavatel plynu (obchodník) pozbyl možnost dodávat plyn

Aktuální informace o ukončení činnosti vašeho dodavatele plynu, termínech rychlé změny dodavatele a zahájení dodávky dodavatelem poslední instance (DPI) naleznete zde:

Zdroj OTE: https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/zpravy_ote

U odběrných míst, u kterých neproběhne rychlá změna dodavatele, bude zajištěna dodávka plynu prostřednictvím dodavatele poslední instance - DPI. V žádném případě nedojde k odpojení odběrných míst!

POZOR! Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně sami. Po uplynutí 10 pracovních dnů jinak hrozí ukončení dodávek plynu do odběrného místa včetně demontáže měřidla!

Informace o dodávce plynu prostřednictvím dodavatele poslední instance - DPI
 
Zdroj Energetický regulační úřad: https://www.eru.cz/cs/-/dodavatel-energii-zkrachoval-jste-chraneni-dodavatelem-posledni-instance

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde