Informace o změnách ve složení plynu

DS obr

Vážení obchodní partneři,
 
dovolujeme si Vás informovat o předpokládaných budoucích změnách ve složení plynu, který je přepravován a distribuován v plynárenské soustavě České republiky. Současně Vás tímto chceme informovat o přípravných krocích, které s touto změnou souvisí.
 
Společnost GASCADE Gastransport GmBH, provozovatel přepravní plynárenské soustavy ve Spolkové republice Německo, informoval tuzemskou společnost NET4GAS, která přepravuje plyn do distribuční soustavy PP Distribuce, a.s., o očekávané změně ve složení plynu předávaného do české plynárenské soustavy.
 
V návaznosti na sloučení německých obchodních zón Gaspool a NetConnect Germany, jež nastalo 1. října 2021, dochází k úpravě fyzických toků plynu v rámci nově vzniklé německé obchodní zóny Trading Hub Europe. V důsledku těchto změn dochází k případům, kdy zemní plyn předávaný do české plynárenské soustavy může nově ve větší míře pocházet z jiných zdrojů a nalezišť, zejména pak z Norska.
 
Norský plyn není složením identický s parametry zemního plynu z Ruska, který je v současnosti primárně do české plynárenské soustavy dodáván. Obsah etanu v norském plynu je mírně vyšší a pohybuje se v rozsahu 7 až 9 procent. V budoucnu tak může nastat situace, kdy obsah etanu v plynu bude vyšší než 7 procent, což je současná maximální přípustná hodnota etanu uvedená v Řádech provozovatelů přepravní a distribuční soustavy (dále jen Řád) a zároveň ve vyhlášce o měření č. 108/2011 Sb. Zvýšený obsah etanu by způsobil zvýšení hodnoty spalného tepla, avšak tato hodnota spalného tepla spolu s dalšími spalovacími vlastnostmi plynu je stále v rozmezí hodnot stanovených Řádem.
 
Společnosti NET4GAS i PP Distribuce, a.s. budou jednat s Energetickým regulačním úřadem o změně v Řádů kvůli úpravě hodnoty etanu ze 7 na 9 procent. Dále budeme jednat s Ministerstvem průmyslu a obchodu, aby došlo ke změně parametru etanu i v legislativě. Tato změna umožní větší diverzifikaci zdrojů energie, která je pro Českou republiku klíčová.
 
Závěrem bychom Vás chtěli ujistit, že zvýšený obsah etanu v zemním plynu nemá vliv na bezpečný a spolehlivý provoz naší plynárenské distribuční soustavy. Zároveň Vás tímto prosíme o prověření případných dopadů vyššího obsahu etanu na Vaše technologie nebo na technologie subjektů připojených prostřednictvím Vaší distribuční soustavy.
 
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu: stanislav.ryvola@ppdistribuce.cz.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde