Distribuční soustava

Licence a území distribuce

- Území distribuce - seznam obcí a mapa
- Licence pro distribuci zemního plynu

Více →

Plán rozvoje

Plán rozvoje distribuční soustavy.

Více →

ePortál

- Vyjádření k existencí sítí
- Vyjádření k projektové dokumentaci vybraných staveb
- Žádost o vytyčení plynárenských zařízení
- Oznámení o předání staveniště

Více →

Plánované odstávky

Informace o plánovaných odstávkách distribuční sítě s možností třídění dle zadaných parametrů.

Více →

Řád provozovatele DS

- Popis distribuční soustavy
- Podmíny připojení k DS
- Kvalitativní parametry distribuovaného plynu
- Místa měření plynu a uzlové body kvality


Více →

Hodnoty spalného tepla, on-line toků a jakostních znaků

- Hodnoty splaného tepla
- Zobrazování on-line toků do domácí zóny
- Protokol průměrných hodnot jakostních znaků ZP

Více →

Zákony a vyhlášky

Zákony a vyhlášky s vazbou na provozovatele distribuční soustavy.


Více →

Program opatření

- Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy
- Zprávy o přijatých opatřeních a plnění programu opatření
- Výroční zprávy o přijatých opatřeních a plnění Programu rovného zacházení

Více →

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde