Seznam TP

Označení Název
A 111 Požadavky na zpracování projektové dokumentace plynárenských zařízení na stavbách PPD, a. s.
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5a, Příloha 5b
Příloha 6a, Příloha 6b
Příloha 7
Příloha 8
A 210 Vysazování odboček pod tlakem pro ocelové plynovody NTL, STL, VTL
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
A 220

Výstavba plynovodů místních sítí
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

A 250

Provádění přípojek a jejich ukončování
Příloha 1
Příloha 2

A 251

Zemní moduly – zásady umísťování, instalace, typy
Přílohy 1
Přílohy 2
Přílohy 3
Přílohy 4
Přílohy 5

A 255 Stanovení korozně technického stavu ocelových přípojek MS
A 290 Zabezpečení výkopů PZ a jejich označování
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6
A 320 TECHNICKÁ DOKUMENTACE PZ - Požadavky na zpracování a předávání geodetické dokumentace, skutečného provedení oprav a jejich následné zpracování
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
A 400 Technologie zabezpečování úniku plynu a poruch na plynárenském a odběrném plynovém zařízení
Příloha 1 - Waldova metoda
B 210 Provádění VTL plynovodů a přípojek
Příloha 1
Příloha 2
AB 244 Likvidace trvale odpojených STL, NTL, VTL plynovodů a jejich přípojek zakončených OPZ
AB 401

Pracovní postupy plynovodů a přípojek v tlakových hladinách MS, VTL
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

C 110

Požadavky PPD, a. s., na provádění staveb regulačních stanic
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

C 301 Číslování plynárenských zařízení
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
C 410

Údržba regulátorů tlaku plynu do výkonu 200 m3/h v majetku PPD, a. s.

Příloha 1

Příloha 2

D 201 Protikorozní ochrana
Příloha 1
Příloha 3
Přílohy 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8
E 410 Plombování měřicích zařízení a jejich obtoků
Příloha 1
Příloha 2
E 420 Inspekce a ověřování měřicí techniky u odběratelů a na provozovaných RS
E 430 Stanovení podmínek připojení k DS z hlediska měření spotřeby ZP a pro montáž plynoměrů
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde