Cenové rozhodnutí ERÚ umožní pružně měnit rezervovanou kapacitu

logo ERU

Energetický regulační úřad (ERÚ) dne 23.4.2020 reagoval na nouzový stav změnou cenových rozhodnutí v elektroenergetice a plynárenství (CR 3/2020 a CR 1/2020). V případě velkých a středních odběratelů plynu, u kterých z důvodů nouzového stavu a epidemie obecně dojde ke snížení spotřeby zemního plynu o 40 a více procent oproti stejnému měsíci loňského roku, dojde podle tohoto rozhodnutí k automatickému snížení platby za rezervovanou kapacitu. Toto pravidlo platí pro zúčtování za měsíc duben, květen a červen 2020. V rámci své působnosti se tímto krokem ERÚ snaží zmírnit dopady nouzového stavu a omezit nejistotu, které podniky nyní čelí. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě na webu www.eru.cz.

Poznámka:
U maloodběratelů a domácností je zařazování do správného tarifního pásma, které odpovídá skutečné potřebě,  již vlastností stávajícího tarifního systému. Zákazník, který vlivem nastalé situace odebírá méně plynu, bude mít toto zohledněno ve svém vyúčtování automaticky.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde