Aktuální informace pro zákazníky společnosti RAY ENERGY a.s.

PPDistribuce

Vzhledem k oznámení o ukončení činnosti společnosti Ray Energy a.s., která pozbyla možnost dodávat plyn, uvádíme informace pro zákazníky:

Příjem "Žádostí o rezervaci distribuční kapacity pro rychlou změnu dodavatele" plynu pro zajištění pokračování dodávek plynu do odběrných míst, postižených ukončením činnosti společnosti Ray Energy a.s., je umožněn v období od 8 hod 17. 11. 2021 do 8 hod 19. 11. 2021.

U odběrných míst, u kterých neproběhne rychlá změna dodavatele, bude s účinností od 20. 11. 2021 zajištěna dodávka plynu prostřednictvím dodavatele poslední instance - DPI. V žádném případě nedojde k odpojení odběrných míst!

POZOR! Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatel zajistit bezodkladně sami. Po uplynutí 10 pracovních dnů jinak hrozí ukončení dodávek plynu do odběrného místa včetně demontáže měřidla!

Zdroj: OTE, a.s.

https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/zpravy_ote/ray_energy_pozbyla_moznost_dodavat_plyn

 

Informace o dodávce plynu prostřednictvím dodavatele poslední instance - DPI

Zdroj: Energetický regulační úřad

https://www.eru.cz/cs/-/dodavatel-energii-zkrachoval-jste-chraneni-dodavatelem-posledni-instance

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde