AKTUALIZACE / ÚSPORNÝ TARIF - Státní pomoc pro bytové domy

PPDistribuce

AKTUALIZACE INFORMACÍ ZDE DNE 10.10. 2022:

Vážení obchodní partneři,

vzhledem k nařízením vlády č. 299/2022 Sb. se ke dni 8. 10. 2022 ruší nařízení vlády č. 263/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, který měl být uplatněn v roce 2023.
V souladu s tímto nařízením již  nepřijímáme údaje a nelze vyplnit k tomuto účelu připravený "formulář" (viz také odkaz níže) o počtu bytů od zákazníků v domech s byty, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatelé služeb nebo dodavatelé tepelné energie, kteří zároveň nejsou držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie.
Příjem těchto údajů vycházel z § 12 odst. 1,  zrušeného nařízení vlády č. 263/2022 Sb.

Děkujeme za pochopení

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

 

 

PŮVODNÍ AKTUALITA ZVEŘEJNĚNÁ 30.9.2022:

Vážení obchodní partneři,

pokud jste společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo nebo provozovatelé kotelny v domě se společnou kotelnou a chcete získat státní příspěvek v rámci "Úsporného tarifu", pak je třeba na našich stránkách vyplnit formulář, který slouží pro přiznání nároku na tento příspěvek.

Úsporný tarif je opatření vlády, které Vám pomůže se zvýšenými platbami za energie. Jedná se o jednorázový státní příspěvek. Zákazníci v domech s byty, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatelé služeb nebo dodavatelé tepelné energie, kteří zároveň nejsou držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie. Typicky se jedná o bytová družstva, SVJ, domovní kotelny. Pokud spadáte do této skupiny odběratelů, je potřeba vyplnit formulář na našich stránkách, který slouží pro přiznání nároku na tento příspěvek.

Žádost o příspěvek přijímáme od 1. října 2022 do 30. listopadu 2022 pouze prostřednictvím elektronického formuláře. Po telefonu, e-mailem nebo dopisem tyto informace nepřijímáme. Náš elektronický způsob evidence je v souladu s nařízením vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

Povinné údaje, které je třeba předat provozovateli distribuční soustavy jsou dány přílohou č.2 vládního nařízení č.263/2022.

Ostatním zákazníkům kategorie domácnost vzniká nárok na tento příspěvek automaticky a není třeba z jejich strany podnikat žádné aktivní kroky. Více informací Vám poskytne váš dodavatel plynu (obchodník).

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde