Aktualizace technické distribuční kapacity

Aktualizace smluv o připojení zákazníků kategorie velkoodběratel a střední odběratel v návaznosti na zveřejnění sdělení Energetického regulačního úřadu

Vážení obchodní partneři, Energetický regulační úřad zveřejnil na svých webových stránkách sdělení ve věci ověření využívání technických distribučních kapacit v plynárenství podle uzavřených smluv o připojení. Tímto sdělením žádá zákazníky kategorie velkoodběratel a střední odběratel odebírající plyn, aby ověřili své smlouvy o připojení a v nich zejména uvedenou požadovanou technickou kapacitu, kterou je maximální hodinový odběr.

Úplné znění sdělení ERÚ naleznete ZDE

V návaznosti na toto sdělení jste z naší strany obdrželi výzvu k prověření technického stavu ve vašem odběrném místě a ke spolupráci při aktualizaci Smlouvy o připojení k distribuční soustavě.

Údaj o dosaženém maximálním hodinovém odběru, uvedený v této výzvě, považujte pouze za orientační, a to z důvodu, že se v současnosti nejedná o měřená obchodní data.

 

Postup aktualizace smlouvy o připojení k distribuční soustavě

Zkontrolujte si prosím veškeré údaje o odběrném místě uvedené v příloze „Žádost o připojení k distribuční soustavě“, která Vám byla zaslána spolu s informačním dopisem „Výzva k ověření využívání technických distribučních kapacit podle uzavřených smluv o připojení“ a v případě, že některý z údajů neodpovídá skutečnosti, použijte k aktualizaci smlouvy o připojení k distribuční soustavě přiložený předvyplněný formulář „Žádost o aktualizaci smlouvy o připojení k distribuční soustavě“, dále jen žádost. Je možné také využít vzor uvedené žádosti.

  • Do žádosti vyplňte aktuální údaje o Vašem odběrném místě, které požadujete změnit a žádost zašlete zpět na e-mail: roman.cervenka@ppdistribuce.cz k jejímu dalšímu zpracování.
  • V případě, že všechny evidované údaje o odběrném místě jsou aktuální, ale požadujete změnit pouze výši maximálního hodinového odběru – bude odlišná od hodnoty maximálního hodinového odběru, který odpovídá celkovému výkonu instalovaných spotřebičů, uveďte tuto skutečnost v žádosti do kolonky komentář k instalovaným spotřebičům (např. dva kotle o výkonu 25 kW slouží pouze jako záložní a nedojde k souběhu s ostatními instalovanými spotřebiči) a vyplňte nově požadovanou hodnotu maximálního hodinového odběru.
  • V případě jakýchkoliv dotazů můžete využít také možnost telefonické konzultace s našim odborným pracovníkem: Roman Červenka, tel.: +420 267 175 431

 

 

Příloha Velikost
Žádost o aktualizaci smlouvy o připojení 71.22 KB

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde