Aktualizace informací pro zákazníky skupiny BOHEMIA ENERGY / ENTITY

dpi
  • Příjem "žádostí o rezervaci distribuční kapacity pro rychlou změnu dodavatele" plynu pro zajištění pokračování dodávek plynu do odběrných míst postižených ukončením činnosti obchodníků skupiny Bohemia Energy končí  16.10.2021 v 8 hod. 
  • U odběrných míst, u kterých neproběhne rychlá změna dodavatele bude s účinností od 17.10.2021 zajištěna dodávka plynu prostřednictvím dodavatele poslední instance – DPI. V žádném případě nedojde k odpojení odběrných míst!
  • POZOR! Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně sami, jinak hrozí ukončení dodávek plynu do odběrného místa včetně demontáže měřidla! Seznam EIC odběrných míst, u kterých nebude zajištěna dodávka plynu prostřednictvím dodavatele poslední instance je uveden zde.

O dalším postupu Vás opět budeme v nejbližší době informovat.
Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde