Rekonstrukce plynovodu v ul. Chodovská - směr z centra na D1 /Praha 4/

Od 22.6. 2019 zahajujeme další etapu realizace výměny páteřního  plynovodu v ul. Chodovská - Praha 4, ve směru z centra na D1 v úseku od Kauflandu ke křížení s Jižní spojkou, který je uložen v tělese ulice Chodovská.

Během výstavby budou zachovány dva jízdní pruhy s tím,  že jeden jízdní pruh bude veden po tramvajové trati. Dokončení prací této etapy plánujeme do 31.10.2019. Provoz MHD není omezen, dojde pouze ke změně umístění autobusových zastávek, vždy pouze posunutí v zájmu zachování bezpečné vzdálenosti od probíhajících prací.

Rekonstrukce plynovodu provádíme v koordinaci s plánovanou obnovou dalších sítí a před plánovanou realizací nových povrchů vozovky, které bude v dalším období provádět TSK.

Práce na ulici Chodovská probíhají již od dubna 2019 a jsou záměrně rozděleny do několika etap, aby dopad prací pro dopravu a dotčené území byl pokud možno co nejmenší. O dalších omezeních Vás budeme včas infromovat na našich webových stránkách.

Veškeré naše práce jsou pečlivě plánovány v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem dopravy MČ Prahy 4, Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty. Přes veškerou naší snahu minimalizovat dopady na každodenní život občanů v Praze a také dopravu se však nelze vyhnout dopravnímu omezení ve zmíněné lokalitě.

Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí. Jejím cílem je zajištění bezpečného a plynulého provozu plynovodní distribuční sítě v Praze.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

 

Mohlo by Vás zajímat

22.08.2019

Úspěšně jsme uvedli do provozu záložní dispečink pražské distribuční soustavy

Pražská plynárenská Distribuce dokončila a zprovoznila záložní dispečink plynovodní distribuční soustavy a v uplynulých…
08.08.2019

Rekonstrukce plynovodu v ul. Rumunská /Praha 2/

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí plynovodu v ul. Rumunská a také přilehlém okolí (Praha 2), bude od 13.8. do 30.…
03.08.2019

Rekonstrukce plynovodu v ul. Chodovská - směr z centra /AKTUALIZACE od 3.8.//

Od 22.6. 2019 realizujeme  další etapu výměny páteřního  plynovodu v ul. Chodovská - Praha 4, ve směru z centra na D1 v…

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu